Sản phẩm Của Chúng Tôi

VẢI COTTON

Vải với 100% sợi Cotton

VẢI POLYESTER

Vải với 100% sợi Polyester

VẢI COTTON POLYESTER

Vải gồm sợi Cotton và Polyeste

VẢI COTTON POLYESTER SPANDEX

Vải gồm sợi Cotton, Polyester và Spandex

VẢI THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Vải với sợi Cellulose, Organic…

SỢI NHUỘM

Dịch vụ nhuộm sợi các loại